Fotoalbums

De Stichting probeert zoveel mogelijk foto’s van dorp, inwoners en gebeurtenissen te verzamelen en zo mogelijk te digitaliseren.
In bijgaande albums treft u alvast een voorproefje aan van de foto’s die wij reeds verzameld hebben.

Bent u in het bezit van oude foto’s of films? Wij willen ze graag digitaliseren en zo voor de toekomst zeker stellen.

U kunt op donderdagavond altijd terecht in de kelder van de bibliotheek waar mensen van de heemkunde u graag zullen ontvangen.

Of neem contact op via info@heemkundetubbergen.nl