Contact

Stichting Heemkunde Tubbergen
Raadhuisplein 4
7651 CV  Tubbergen   

Elke donderdagavond tussen 19:00 en 20:00 zijn er leden van de heemkunde aanwezig in de bibliotheek die u graag te woord staan.

Of mail ons via: info@heemkundetubbergen.nl

 

De Heemkunde Tubbergen is in het bezit van een ANBI-status

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling.

Algemene voorwaarde: Giften gedaan aan goeddoelinstellingen zijn aftrekbaar van het belastbaar inkomen als de instelling aangemerkt is als algemeen beogende instelling (anbi)
Met de zoekfunctie van de Belastingdienst dient u voordat u een schenking doet te controleren of ( de door u gedane) schenkingen aftrekbaar zijn.
Vanzelfsprekend dient de schenking aan de anbi ook te voldoen aan de overige eisen van de belastingdienst.

Het RISN/fiscaal nummer voor de Heemkunde Tubbergen is 816040473

 

 

 

 

 

 

Het bestuur bestaat uit de volgende, onbezoldigde, vrijwilligers:

Voorzitter: dhr. M.H.J. Paus
Secretaris: dhr. J.W. Janse Schoolstraat 6, 7651 EK Tubbergen.
Penningmeester: dhr. H.F.J. Weernink
Bestuurslid: dhr. G.J.M. Hulshof
Bestuurslid: dhr. J.J.G. Oude Engberink
Bestuurslid: dhr. A.D.A. van der Meij
Bestuurslid: Vacant

 

Doelstelling:

De stichting stelt zich ten doel om gegevens en materiaal, aangaande het heden en het verleden van de gemeenschap Tubbergen te verzamelen, te documenteren en te publiceren.

 

Activiteiten 2016.

Donateursavond:

Op 18 maart organiseerde de Heemkunde Tubbergen en Geesteren een donateursavond bij erve Kampboer te Geesteren. Het onderwerp van deze avond was: Op zoek naar Johan Huy.

Het verhaal gaat over een familie uit Denekamp die ook de Duitse nationaliteit bezat. Daardoor werden de familieleden verplicht, om tijdens de Eerste- en de Tweede Wereldoorlog aan Duitse zijde te vechtten. Deze lezing werd verzorgd door de heer Borgerink uit Beuningen.

Boekpresentatie:

 Na een intensive voorbereiding vond in “De Eeshof”, het geboortehuis van Dr. Schaepman,  op 29 oktober, onder grote belangstelling, de presentatie plaats van het boek: ”Tubbergen, Van doctor Schaepman tot doctor...”  

Een bundel met unieke Tubbergse verhalen van de doctoren die gewoond hebben in de gemeente Tubbergen.

Donateursactie:

Via Facebook is een donateursactie gestart welke ten doel had om onze werkzaamheden ook onder jongere onder de aandacht te brengen. Deze actie heeft 2 nieuwe donateurs opgeleverd.Balans en Resultatenrekening.
Uitgaven 2014 2015 2016   Inkomsten 2014 2015 2016
Donateursavond         Donateurs 355 231 415
Represent. Admin. 447 416 143   Subsidies - -  
Bank kosten 141 173 147          
KvK         Sponsor boeken - - 500
Uitgifte P.Q.         Opbrengst P.Q. 19 -  
Uitgifte Doctoren     4.951   Opbrengst Doc. - - 3.390
Kosten Doctoren     750   Opbrengst K.A. - - -
Aanschap Div.   459     Opbrengst Div.     135
Batig saldo -210 -817 -1.551          
  374 231 4.440     374 231 4.440

 

Activa 31.12.14 31.12.15 31.12.16   Passiva 31.12.14 31.12.15 31.12.16
Rabobank 11.483 10.665 9.113   Rabo Rek. crt 0 0 0
Debiteuren         Te bet. huur 0 0 0
Voorraad boeken 200 200 200  

Monument en boekuitgave Kartuizers

Boek Doktors van Tubbergen

5.0005.000

 

5.000

 

5.000

5.000          Te verdelen K.A.      
          Eigen vermogen 1.683 865 4.313
11.683 11.865 9.313 11.683 10.865 9.313