Activiteiten

 
   
” Tubbergen, Van doctor Schaepman tot doctor...”
 
Oktober 2016.
 
Een bundel met unieke Tubbergse verhalen van de aan de gemeente
Tubbergen gelieerde doctoren.
 
Het betreft een hardcover uitgave , telt 248 bladzijden en is voorzien van
vele foto’s en een aantal collages van alle proefschriften.
 
” Tubbergen, Van doctor Schaepman tot doctor...” betreft een uitgave van de Stichting Heemkunde Tubbergen.
Het boek is nog te koop bij de bestuursleden van de Heemkunde.

 

   

Van stof en staal tot edelmetaal.           mei 2015.

Hierin wordt de geschiedenis en levenswerk beschreven van de Twentse fabrikantendochter Lies Stork.

Haar voorvader, dhr. Herman Gijsberts Hesselink geboren te Tubbergen, was geneesheer-directeur van het Coolsingel Ziekenhuis te Rotterdam.

Lies Stork was in haar arbeidzame leven en werkzaam bij de Hilversumse omroep en een gevestigd edelsmid en sierraadontwerper. 

Naast sierraden werd door haar  ook diverse beelden en prijzen vervaardigd.

Zo ontwierp ze voor de AVRO de trofee voor de jaarlijkse Platenpublieksprijs Klassiek. Als lid van het Gooish Sheppend Ambacht werd haar werk door heel Nederland geexposeerd.  

 

Aan Grond Gebonden.

Op 8 november 2014 werd  in het ”Oale Roadhoes” te Tubbergen het boek ”Aan Grond Gebonden” gepresenteerd. Het boek telt zo’n 400 pagina’s en bevat een zeventigtal foto’s. Het geheel is van ruim 1200 bronvermeldingen en annotaties voorzien. De eerste exemplaren werden aan een nazaat van de erfmarkerechter en een vertegenwoordiger van het nieuwe bestuur overhandigd nl.: Jhr. L.D.M.T. von Bonninghausen en burgemeester mr. M.K.M. Stegers 
 
          
Auteur Ewald Mensink.
 
Zie ook : www.aangrondgebonden.nl                                                                                                                       

                                                                                 

Het erve Heineman en de familie Ter Heine of Ter Heijne    

 

Dit boek gaat over de geschiedenis van een eeuwenoud erf te Harbrinkhoek en over de familie die naar Erve Heineman is genoemd.

Het boek laat zien hoe een erf met rogge, beek en heide alle kenmerken van een Twentse boerderij bezit en hoe een Twentse boer te maken heeft met regels en de zorgen van zijn tijd.

Zeshonderd jaar familie Ter Heine of Ter Heijne is niet alleen interessant voor wie de naam dragen maar ook voor anderen. In wonen en werken, in trouwen en rouwen is de familie altijd met noabers en andere buurtgenoten verbonden geweest. Velen, vooral in Geesteren, Tubbergen en Vasse, zullen in dit boek hun banden met de familie ontdekken of bevestigd zien.

Verkrijgbaar bij de lokale boekhandel in Tubbergen.

 

Op 13 december 2011 presenteerde de gezamenlijke Heemkunde-groepen uit de gemeente Tubbergen de Kadastrale Atlas van Tubbergen.

De atlas bestaat uit twee delen. Een boekwerk met gegevens en een kaartenmap.

De set is te koop bij de heemkundegroepen van Tubbergen of de lokale boekhandel.

De prijs bedraagt 30, -

 

Rondom Veldwijk in Tubbergen.

 

Verhalen over een molen, een herenhuis, een burgermeester en een notaris.

Auteur J.H. Wigger.                          

 

Boek is nog beperkt verkrijgbaar bij de Heemkunde.

 
 

                Deze uitgave wordt mede mogelijk gemaakt dankzij een bijdrage van:

                     Cogas Cultuurfonds, Rabobank Projectenfonds en Pebem Vastgoed BV Almelo.

   

De Tubbergse Politiequaestie.

Cafe Berends (later Kemperink)

Een eeuw geleden (1910) kwam Tubbergen op de kaart te staan door de zgn. "politiequaestie". Tubbergen was toen landelijk nieuws! Een dorpscafe, twee veldwachters en de leden van de plaatselijke harmonie vormden de ingredienten voor deze kwestie. Een kwestie die met name door toedoen van de pers - mede gezien het strategische spel van de advocaat en de opmerkelijke rol van de officier van justitie - nogal in de belangstelling kwam te staan. Dusdanig, dat het zelfs tot in Haagse kringen - o.a. middels Kamervragen aan de Minister van Justitie - doordrong.

 

Auteur: Martin Paus. 

 

Het boek "De Tubbergse Politiequaestie" is te koop voor 17,50 bij de plaatselijke boekhandel of bij de heemkunde Tubbergen.

 

Het boek  "DE MELKFABRIEK"  is uitverkocht.

Slechts enkele weken na de presentatie was het boek over de geschiedenis

van de Eendracht reeds uitverkocht.

De ruim 500 exemplaren vonden hun weg naar de lezers.

De presentatie in de Rabobank, waar ooit de co-operatie stond werd goed bezocht.

Extra stoelen moesten worden bijgeplaatst.

Het boek werd door de auteur, Jos Oude Nijhuis gepresenteerd aan de Titelblad Eendracht

twee oud directeuren en oud voorzitters van de fabriek.

   
 

Geslaagde boekpresentatie “Tubbergen in oorlog”Oude Geerdink neemt boek in ontvangst

Op zondag 5 april 2009 is het boek “Tubbergen in oorlog”door Jan Mensink-Eijsink aan de inwoners van Tubbergen overhandigd, vertegenwoordigd in de persoon van wethouder Hennie Oude Geerdink.

In een overvolle raadszaal van‘t Oale Roadhoes (een locatie die ook in het boek nog een belangrijke rol speelt) waren ruim honderd belangstellenden bijeengekomen om hier getuige van te zijn.

Het boek is geschreven door Ewald Mensink. Bij de presentatie vertelde hij over de honderden uren die hij met zijn vader heeft doorgebracht om de verhalen op te schrijven. Oral history in de ware zin van het woord. Vervolgens nam wethouder Oude Geerdink het woord. In een betrokken betoog  gaf hij aan hoe belangrijk het werk van de verzetsmensen was tijdens de oorlogsdagen. Ook complimenteerde hij Ewald Mensink met het bijzonder leesbare en bijna “spannende”boek. Dr. Coen Hilbrink

Als laatste kwam Dr. Coen Hilbrink aan het woord. Als auteur van het boek “De illegalen, illegaliteit in Twente en het aangrenzende Salland, 1940- 1945” wist hij als geen ander het verhaal van Mensink in historisch perspectief te plaatsen.

Veel van de gasten  zijn daarna naar huis gegaan met een of meerdere gesigneerde exJan Mensink signeert de boekenemplaren.

Ewald Mensink

 

Donateursdag - 21 april 2008 - verslag

Maandag 21 april jl. werd door de heer H. Kienhuis voor een goed gevulde recreatiezaal van de Eeshof, een boeiende lezing gehouden over de opkomst en ondergang van het Kartuizer klooster van Tubbergen. Nadat alle vragen die door de aanwezigen waren gesteld en door dhr. Kienhuis waren beantwoord meldde zich onverwachts de heer Gerard ter Heijne met het verzoek om nog iets aanvullends te mogen mede te delen. Dhr. ter Heijne, sinds enkele maanden lid van de Heemkunde Tubbergen, had op zijn huidige woonadres te Amsterdam de uitnodiging voor de lezing ontvangen en toog naar Tubbergen. Als zoon van de toenmalige koster van de Pancratiusbasiliek herinnerde hij zich nog terdege de ontwikkelingen rondom de gang van zaken m.b.t. het klooster.

Vooruitlopend op de bouw van het klooster en een daarnaast geprojecteerde begraafplaats werd door een Italiaans Kartuizerabdij alvast een aantal stoffelijke resten van monniken naar Tubbergen verstuurd. Deze beenderen en schedels werden een aantal jaren in een kist onder de toren bewaard. Toen bleek dat de bouw van het klooster geen doorgang zou hebben kreeg de koster opdracht de stoffelijke resten op het bestaande kerkhof te begraven. Zoon Gerard (jong en onstuimig) hield echter stiekem een schedel uit deze collectie skeletten achter.

Hij vond dat het nu de gelegenheid en het juiste moment was om zich van deze schedel te ontdoen. Zo werd er aan de wat onthutste voorzitter van de Heemkunde Tubbergen een tastbare herinnering van de orde der Kartuizers overhandigd in de vorm van een heuse schedel. Dit exemplaar, zo sprak hij, zal alsnog een waardige plek in Tubbergen krijgen.

Voor het volledige verhaal rondom het klooster download dit pdf-bestand

Onlangs is er een interssant boek verschenen over waarom de kartuizers niet terugkwamen:
“Het kroost van broeder Joost” door  Ton van Schaik.
isbn: 978 90 259 5789 6  uitgegeven bij: Ten Have
 

schedel in handen van de heer Ter Heijne. Rechts dhr H. Kienhuis

Links dhr. G. Ter Heijne en rechts dhr. H. Kienhuis.

Boek over zuivelfabriek “De Eendracht”

Journalist Jos Oude Nijhuis is al enige tijd druk doende met het achterhalen van de geschiedenis van zuivelfabriek “De Eendracht”. Deze fabriek die aan het marktplein stond in het hart van het dorp is ruim tien jaar geleden gesloopt.

Met behulp van onder andere oude documenten en interviews met oud werknemers probeert hij een zo duidelijk mogelijk beeld te schetsen van de opkomst en ondergang.

de Eendracht

De publicatie van dit boek dat vele foto’s zal bevatten staat gepland voor 2e kwartaal 2009.